Raad van Toezicht

Florent Vlak
voorzitter raad van toezicht

‘Geïntegreerde eerstelijnszorg voor Huizen behouden’

‘In een wijkgezondheidscentrum zitten dokters en paramedici onder één dak,’ zegt Florent Vlak, voorzitter van de raad van toezicht. ‘Zíj kunnen zich concentreren op de zorg voor hun patiënten, anderen sturen facturen uit en onderhandelen met zorgverzekeraars. De patiënt profiteert hiervan. De financiering voor deze manier van zorg verlenen staat onder druk. Wij blijven onze kennis en ons netwerk inzetten om deze geïntegreerde eerstelijnszorg voor Huizen te behouden.’

Actieve rol

Extra aandacht heeft de raad van toezicht voor de besturing van de organisatie (governance). Niet achteroverleunen en achteraf resultaten bekijken, maar een actieve rol spelen. Florent: ‘We hebben op papier gezet wat onze taken zijn en hoe we die uitvoeren. Deze toezichtsvisie plaatsen we op de website van WGC Huizen. Dan is voor iedereen inzichtelijk wat we doen. Ook hebben we onze reglementen geactualiseerd en zoeken we minimaal twee keer per jaar contact met de deelnemers aan het beleidsoverleg van het gezondheidscentrum.’

Cliëntenraad van start

De raad van toezicht is blij met de voorbereidingen die zijn getroffen om een cliëntenraad te starten. ‘Cliënten kunnen ons vertellen aan welke zorg behoefte is. Het is belangrijk dat directie en medewerkers dit uit de eerste hand horen. Wij zien de cliëntenraad als een belangrijke gesprekspartner voor ons en voor de directie en medewerkers van het gezondheidscentrum.’

Meer digitaal door corona

Onder invloed van corona hebben het afgelopen jaar digitale toepassingen een vlucht genomen. Consulten via beeldbellen, controles op afstand, huisartsen én paramedici van WGC Huizen zetten digitale middelen nu effectiever in. Florent: ‘Dat zal ook na corona blijven. Onder moeilijke omstandigheden is de zorg doorgegaan. Dat is een compliment voor de medewerkers. We danken alle medewerkers voor hun inzet.’

Nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht dankt ook Aldien Poll. Zij is vanwege de maximale zittingsduur na acht jaar teruggetreden uit de raad van toezicht. Haar opvolger Hester Rippen is directeur van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Zij is gewend om de zorg vanuit de ogen van de cliënt te bekijken. Dat zal ze ook in de raad van toezicht doen.

Lid worden van Cliëntenraad?

WGC Huizen start met een Cliëntenraad. Juist cliënten kunnen vertellen aan welke zorg behoefte is, wat goed gaat en wat beter kan. De Cliëntenraad bestaat nu uit drie leden. De bedoeling is de raad uit te breiden tot vijf à zeven leden. Belangstelling? Neem contact op met directie@wgchuizen.nl.