inleiding

U bekijkt hier het jaarverslag 2020 van de Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen.

Ook in dit bijzondere coronajaar werkten onze medewerkers aan goede en veilige zorg. Ze stelden een hoestspreekuur in en verleenden meer zorg op afstand. Huisartsen van de Huizermaat pasten hun zorg aan, huisartsenpraktijk Middelgronden vond een thuis in de Bovenmaat. U leest hoe de apotheek een alternatief geneesmiddel zoekt als uw eigen medicijn niet leverbaar is. Een jonge fysiotherapeut vertelt waarom hij bewust kiest voor ons gezondheidscentrum. Een diëtist legt uit waarom de combinatie gezonde voeding en gezond bewegen zo belangrijk is. De voorzitter van de raad van toezicht blikt terug op het afgelopen jaar en de directeur-bestuurder laat zich zien en horen in de video hieronder.