inleiding

Jaarverslag 2022 van de Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Ook in 2022, waar we de coronamaatregelen steeds verder konden afschalen, werkten onze medewerkers aan goede en veilige zorg. Dit jaarverslag beschrijft mooie ontwikkelingen waar we ons voor hebben ingezet om ook nu weer de beste zorg te bieden. Huisartsen van de Bovenmaat pakten de zorg op voor Oekraïners met een beperking. Op de Huizermaat gingen we de samenwerking aan met Phizi. Medewerkers van de apotheek hebben zich naast de drukte van alle inhaalzorg beziggehouden met vraagstukken rondom duurzaamheid. De afdeling fysiotherapie zette samen met anderen een valpreventieprogramma op. Een diëtist vertelt over de invloed die crisis voor veel mensen heeft op gezonde voeding en de aandacht die de afdeling diëtetiek hiervoor had. En ook de voorzitter van de raad van toezicht blikt terug op het afgelopen jaar. Het is slechts een kleine greep uit het werk dat we mochten doen het afgelopen jaar.

‘Integraal Zorgakkoord sluit aan bij onze manier van werken’

In 2022 is in Nederland het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld. Betrokkenen in de zorg dachten na over vragen als: waar willen we heen met de zorg, hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig. Het IZA sluit aan bij onze manier van werken, bijvoorbeeld waar het gaat om samenwerken met andere zorgverleners, welzijnsorganisaties en gemeente.

Het IZA roept op om de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren door breed samen te werken. We doen dit al, bijvoorbeeld met Versa in het wijkproject Zelf aan Zet. Buurtgeluk is hier een uitvloeisel van. Dit online platform brengt wijkbewoners samen rond kleinschalige activiteiten. Ook geeft een van onze fysiotherapeuten samen met collega’s uit het dorp valpreventietraining voor 65-plussers.

Consult 15 minuten

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en het werk aantrekkelijk te houden voor huisartsen raadt het zorgakkoord aan meer tijd te besteden aan de patiënt. Ook dat doen we al. We ruimen 15 minuten in voor een consult bij de huisarts. Ook nemen we extra mensen aan om de druk op huisartsen te verminderen en herschikken we taken. Mooi is dat er financiën beschikbaar zijn om onderdelen uit het zorgakkoord op te pakken. Zo betaalt de gemeente de valpreventietraining.

Positieve gezondheid

We blijven inzetten op meer samenwerking in Huizen en de regio. Wat kunnen we samen doen, hoe kunnen we elkaar versterken, hoe kunnen we van elkaar leren? We bekijken nu ook of we dit jaar in Huizen breder aan de slag kunnen met ‘positieve gezondheid’, waarbij we verder kijken dan alleen de aandoening.

Uitdagingen

Uitdagingen zijn er natuurlijk ook. Werkdruk, personeelstekort en financiën blijven hoofdpijndossiers. De huisartsenzorg staat onder druk, ook de zorg is naarstig op zoek naar voldoende gekwalificeerde mensen en financieel blijft het krap. Op basis van inflatie zijn de kosten met 10 procent gestegen, terwijl de tarieven met 6 procent omhoog zijn gegaan. Dat loopt uit de pas. Toch hebben we ook het afgelopen jaar onze vacatures weten te vervullen en hebben we met inzet van al onze medewerkers kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Daar zijn we trots op.

Robert Boersma
Directeur-bestuurder