inleiding

Jaarverslag 2021 van de Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Ook in dit tweede coronajaar werkten onze medewerkers aan goede en veilige zorg. Ondanks het tweede jaar van de crisis waren we actief om de beste zorg te bieden in deze tijd.  Huisartsen van de Bovenmaat vertellen hoe het was om de coronavaccinaties te verzorgen. Op de Huizermaat werd een start gemaakt met de leefstijlcarrousel.  Vanuit de apotheek wordt ingezet op de combinatie van digitale en persoonlijke zorg, zij vertellen daar meer over. Bij de fysiotherapie is de financiering beter gaan aansluiten bij onze manier van werken rondom een aantal aandoeningen/behandelingen. Een diëtist legt uit wat belangrijk is bij herstelzorg na COVID. De voorzitter van de raad van toezicht blikt terug op het afgelopen jaar. Het is een kleine greep uit het werk dat we mochten doen afgelopen jaar.

Moeilijk medewerkers te vinden

Landelijk is er een tekort aan huisartsen en doktersassistenten. Bovendien kiezen veel huisartsen voor werken als waarnemer. Ook WGC Huizen heeft hier mee te maken. Vanwege corona, quarantaineverplichtingen en het kiezen voor zekerheid bij verkoudheid hadden we veel uitval van personeel. Dan merk je zo’n landelijk tekort extra. Het speelt trouwens in alle disciplines: ook bij de apotheek, fysiotherapie en diëtetiek merken we de schaarste. Waarnemers waren moeilijk te vinden. Daardoor werd het extra druk voor de collega’s die er wel waren.

Veel gevraagd van huisartsen

Als gezondheidscentra komt er veel op ons af. Zo wordt bijvoorbeeld veel gevraagd van de huisartsen. Als er bijvoorbeeld buiten ons centrum wachtlijsten zijn voor de zorg of ondersteuning die patiënten nodig hebben, blijft de huisarts het aanspreekpunt. Vragen en zorgen komen bij hen terecht. Ook staat bij ons de telefoon roodgloeiend als in de landelijke media weer eens geroepen wordt dat voor allerlei zaken mensen de huisarts maar moeten raadplegen. Ook vanuit de tweede lijn, bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis, komen er regelmatig vragen waarop de huisarts een antwoorden moet geven. Los het maar op, is dan het devies.

Goede zorg en financieel gezond

WGC Huizen wil goede zorg leveren én financieel gezond blijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Neem alleen al de inflatie en stijgende energieprijzen. Het verwarmen van het centrum en allerlei materialen worden duurder, maar de tarieven lopen daarmee niet in de pas. Dat wringt. Toch hebben we ook het afgelopen jaar goed weten af te sluiten. Het was vanwege corona een zwaar jaar. Alle waardering gaat hierbij uit naar onze medewerkers. Zij hebben samen hun schouders eronder gezet. Ik kan dan ook met gepaste trots zeggen: betere collega’s vind je nergens.

Robert Boersma
Directeur-bestuurder